Διήγηση
Εκδότης
Διεύθυνση: Ασκληπιού 36-38, 106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3630601
e-mail: info@diigisi.gr
web site: www.diigisi.gr
Βασίλειος Καραγιώργος
Βασ. Κωνσταντίνου 175 194 00 Κορωπί