Μέτρον
Εκδότης
Διεύθυνση: Τροίας 30, 112 57 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 8226272
e-mail: metronpublications@gmail.com
web site: www.ekdoseismetron.gr