Δωρικός
Εκδότης
Διεύθυνση: Ζωοδόχου Πηγής 29 106 81 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3303609
e-mail: aklados@hol.gr