Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Εκδότης
Διεύθυνση: Νίκης 4, 105 62 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3291200
e-mail: ekdoseis@central.tee.gr
web site: www.tee.gr