Ντουντούμη
Εκδότης
Διάγραμμα
Διεύθυνση: Μαυρομιχάλη 60 106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3605509
e-mail: doudoumi@hol.gr
web site: www.doudoumis.gr
Γιώργος Ντουντούμης