Καραμπάτος Χρήστος - Γερμανικές Εκδόσεις
Εκδότης
Διεύθυνση: Πεντέλης 31 153 43 Αγ. Παρασκευή
Τηλέφωνο: 210 6007801-2
e-mail: info@karabatos.gr
web site: www.karabatos.gr