Χούμπερ Ελλάς
Εκδότης
Γερμανικές εκδόσεις
Διεύθυνση: Πεντέλης 31Α 153 43 Αγ. Παρασκευή
Τηλέφωνο: 210 6007803-4
e-mail: info@hueber-hellas.gr
web site: www.hueber-hellas.gr