Σάκκουλας Αντ. Ν.
Εκδότης
Διεύθυνση: Σόλωνος 86 Αθήνα 106 80
Τηλέφωνο: 210 3623586
e-mail: info@ant-sakkoulas.gr
web site: www.ant-sakkoulas.gr