Κατάρτι
Εκδότης
Διεύθυνση: Μαυρομιχάλη 9, 106 79 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3604793
e-mail: katarti@hellasnet.gr
web site: www.katarti.gr