Εντευκτήριο
Εκδότης
Περιοδικό
Διεύθυνση: Δεσπεραί 9 540 13 Θεσσαλονίκη Τ.Θ. 500 11
Τηλέφωνο: 2310 279607
e-mail: entefkti@otenet.gr
web site: entefktirio.blogspot.gr
Γιώργος Κορδομενίδης