Έψιλον
Εκδότης
Διεύθυνση: Ύδρας 10 Τ. Κ. 152 32 Χαλάνδρι
Τηλέφωνο: 6932858301
e-mail: euripides.kleopas@gmail.com
web site: www.editions-epsilon.com