Βλάσση Αδελφοί
Εκδότης
Διεύθυνση: Λόντου 2-4 106 81 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3812900
e-mail: amvlassi@otenet.gr
web site: www.vlassi.gr