Διάμετρος
Εκδότης
Διεύθυνση: Πάροδος Ιφιγένειας 341 00 Χαλκίδα
Τηλέφωνο: 22210 21796
Στεφανή, Βασιλική