Επίκουρος
Εκδότης
Διεύθυνση: Εμμ. Μπενάκη 97 106 81 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3815152
Βαμβαλής Γεώργιος Ι.