Εκδόσεις των Φίλων
Εκδότης
Κεντρική διάθεση: Βιβλιοπωλείο "Κοράλι" Πατησίων & Πολυτεχνείου 1 τηλ. 210 5200077