Διάττων
Εκδότης
Διεύθυνση: Βαλτετσίου 13 106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3631315
e-mail: diatton@mail.gr
Βοζίκης Νίκος