Ροές
Εκδότης
Διεύθυνση: Λομβάρδου 27-29 114 73 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 6429409
e-mail: printa@otenet.gr
web site: www.printa-roes.gr
Καρτάκης Ελευθέριος