Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Εκδότης
Διεύθυνση: Πουλοπούλου 38 Αθήνα 118 51
Τηλέφωνο: 212 2545000
e-mail: info@ime.gr
web site: www.ime.gr, www.fhw.gr
Κέντρο Πολιτισμού "Ελληνικός Κόσμος" Πειραιώς 254 Αθήνα 177 78 τηλ. 212 254 0000 fax 212 254 0123 hellenic-cosmos@ime.gr