Κέδρος
Εκδότης
Διεύθυνση: Γ. Γενναδίου 3 106 78 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3802007
e-mail: books@kedros.gr
web site: www.kedros.gr
Βαγγέλης Παπαθανασόπουλος