Ιάμβλιχος
Εκδότης
Διεύθυνση: Νοταρά 27 106 83 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3807828
e-mail: iam_gr@hotmail.com
web site: www.iamvlichos.gr
Κώστας Παχύδης