Πλέθρον
Εκδότης
Διεύθυνση: Μασσαλίας 20Α 106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3645057
e-mail: plethron@otenet.gr
web site: plethronbooks.gr
Βασίλης Ρινόπουλος