Άμμος
Εκδότης
Διεύθυνση: Βλαχάβα 6, 105 51 Αθήνα
Νίκος Μεγαπάνος
Διακίνηση: "Ωκεανίδα" Σολωμού 25, 106 82 Αθήνα τηλ: 210 3827341 210 3806137 fax: 210 3304169