Αρμός
Εκδότης
Διεύθυνση: Μαυροκορδάτου 11 106 78 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3304196
e-mail: info@armosbooks.gr
web site: www.armosbooks.gr
Χατζηιακώβου Γεώργιος
Θεσσαλονίκη: Πρασακάκη 5, 54622 Τηλ: 2310 220992 Fax: 2310 220910