Αξιωτέλη
Εκδότης
Διεύθυνση: Χαρ. Τρικούπη 18, 106 79 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3636264
e-mail: info@axiotelis.gr
web site: www.axiotelis.gr
Γεώργιος Αξιωτέλης