Εκδόσεις Τσουκάτου
Εκδότης
Διεύθυνση: Μαυρομιχάλη 84 114 72 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 8818992
e-mail: ekdoseis@tsoukatou.gr
web site: www.tsoukatou.gr