Διογένης
Εκδότης
Διεύθυνση: Ακαδημίας 74 106 78 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3825121
Κουλουφάκος Πέτρος