Μπίμπης Στερέωμα
Εκδότης
Διεύθυνση: Εγνατία 108 546 22 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 274313
e-mail: besparisp@gmail.com
Μπίμπης Γεώργιος