Ιδεοθέατρον
Εκδότης
Διεύθυνση: Στουρνάρη 57 104 32 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 5237543
Αναστασάκης Αντώνιος