Φλούδας
Εκδότης
Διεύθυνση: Αγγελάκη 11 546 21 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 236505
e-mail: floudas@netfiles.gr