Ίνδικτος
Εκδότης
Διεύθυνση: Καλλιδρομίου 64 114 73 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 8838007
e-mail: indiktos@indiktos.gr
web site: www.indiktos.gr
Εμμανουήλ Βελιτζανίδης