Φύλλα
Εκδότης
Διεύθυνση: Βιομηχανική Περιοχή Τρίπολης 22 100 Τρίπολη
Τηλέφωνο: 2710 235180
e-mail: fylla@otenet.gr
Μητρόπουλος Δημήτρης Χαρ.