Θυμάρι
Εκδότης
Διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 24 106 79 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3634901
e-mail: thymari@thymari.gr
web site: www.thymari.gr
Γραμμένος Θάνος