Τζιόλα
Εκδότης
Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Α.Ε.
Διεύθυνση: Φιλίππου 91 546 35 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 247887
e-mail: info@tziola.gr
web site: www.tziola.gr
Εμμανουήλ Τζιόλα
Υποκατάστημα: 3ης Σεπτεμβρίου 41Α (Μάρνη & Αβέρωφ) 104 33 Αθήνα τηλ. 210 3632600 210 3648055