Το Ροδακιό
Εκδότης
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 59 β & Λιμπονά 105 60 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3839355
e-mail: infotorodakio@gmail.com
Σταύρος Διοσκουρίδης, Τζούλια Τσιακίρη