Βασιλόπουλος Στέφανος Δ.
Εκδότης
Ιστορικές Εκδόσεις Στέφανος Βασιλόπουλος
Διεύθυνση: Ιπποκράτους 6, 106 79 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3638343