Ελληνική Βιβλική Εταιρία
Εκδότης
Διεύθυνση: Εμμ. Μπενάκη 50 106 81 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3813020
e-mail: info@greekbibles.org
web site: www.hellenicbiblesociety.gr