Νάρκισσος
Εκδότης
Διεύθυνση: Εκαταίου 41 117 43 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 9247056
e-mail: info@narcissusbooks.gr
web site: www.narcissusbooks.gr
Πυκνής Φίλιππος