Γόρδιος
Εκδότης
Διεύθυνση: Λόντου 4, 10681, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2103803334
e-mail: gordios@otenet.gr
web site: www.gordiosbooks.gr
Κεντρική διάθεση: Μαρία Χρ. Εψήμου Κωλέττη 2 106 81 Αθήνα Τηλ./Fax: 2103803334 Κιν.: 6997 020912