Γκόνης
Εκδότης
Διεύθυνση: Χαρ. Τρικούπη 18 106 79 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3620383
e-mail: pgonis@otenet.gr
web site: www.gonisbooks.gr