Παρασκήνιο
Εκδότης
Διεύθυνση: Σόλωνος 76 106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3648170
e-mail: marinisb@gmail.com
web site: www.marinisbooks.gr
Μαρίνης Σπύρος