Τολίδη Αφοί
Εκδότης
Διεύθυνση: Σόλωνος 73 106 79 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3634208
Τολίδης Δημήτριος