Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία
Εκδότης
Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 22, 106 72 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3625531
e-mail: archetai@otenet.gr
web site: www.archetai.gr