Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
Εκδότης
Διεύθυνση: Κρατίνου 9 και Αθηνάς, Πλατεία Κοτζιά 115 27 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 7491705
e-mail: ekdosis@ekke.gr
web site: www.ekke.gr