Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Εκδότης
Διεύθυνση: Εγνατίας 154, 546 36 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 240002
e-mail: mmcart@mmca.org.gr
web site: www.mmca.org.gr