Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Γενική Γραμματεία Πληροφοριών
Εκδότης
Διεύθυνση: Ζαλοκώστα 10 101 63 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3696229-30