Μπάστας
Εκδότης
Α. Α. Μπάστας & Συνεργάτες
Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου 6, 151 22 Μαρούσι
Τηλέφωνο: 6944 326263
Αντώνης Μπάστας