Αλήθεια
Εκδότης
Εκδόσεις Αλήθεια Α.Ε.
Διεύθυνση: Καρνεάδου 9 106 75 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 9029800
e-mail: alithia@otenet.gr
web site: www.alithia.com.gr
Τσαρούχας Κώστας
Βλέπε εκδόσεις "Χελάνδιον"