Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών
Εκδότης
Διεύθυνση: Εθνικής Αμύνης 4, 546 21 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 271195
e-mail: ems@ems.gr
web site: www.ems.gr