Εκκρεμές
Εκδότης
Διεύθυνση: Ιουλιανού 41-43 104 33 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 8220006
e-mail: ekkremes@ekkremes.gr
web site: www.ekkremes.gr
Χριστίνα Ζήση
Βιβλιοπωλείο: Μπόταση 6 106 82 Αθήνα τηλ: 210 3213583