Ακαδημία Αθηνών
Εκδότης
Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 28 106 79 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3600209
e-mail: etsouri@academyofathens.gr
web site: www.academyofathens.gr
Βιβλιοπωλείο: Στοά Κοραή, Πανεπιστημίου 25-29 τηλ.: 210 3239381